ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΟΜΟΙ    

Τόμος   1 (1972) σσ. 519  (20€)

Τόμος   2 (1975) σσ. 510  (20€)

Τόμος   3 (1977) σσ. 503  (20€)

Τόμος   4 (1979) σσ. 478  (20€)

Τόμος   5 (1980) σσ. 446  (20€)

Τόμος   6 (1982) σσ. 540  (20€)

Τόμος   7 (1983) σσ. 478  (20€)

Τόμος   8 (1986) σσ. 537  (20€)

Τόμος   9 (1988) σσ. 536  (εξαντλημένο)

Τόμος 10 (1990) σσ. 552  (20€)

Τόμος 11 (1992) σσ. 702  (20€)

Τόμος 12 (1994) σσ. 491  (20€)

Τόμος 13 (1996) σσ. 539  (20€)

Τόμος 14 (1998) σσ. 598  (20€)

Τόμος 15 (2000) σσ. 484  (20€)

Τόμος 16 (2002) σσ. 516  (20€)

Τόμος 17 (2004) σσ. 488  (20€)

Τόμος 18 (2006) σσ. 454  (20€)

Τόμος 19 (2010) σσ. 600  (20€)

Τόμος 20 (2012) σσ. 532  (20€)

Τόμος 21 (2015-2016) σσ. 498 (20€)

Τόμος 22 (2020) σσ. 701 (20€)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Michel Stephanopoli de Comnène, Histoire des Grecs - Manoites en Corse. I. Paomia, Mars 1676 - Avril 1731, Athènes 1997, pp. 270 (εξαντλημένο)

2. Χαράς Κωνσταντινίδη, Ο ναός της Φανερωμένης στα Φραγκουλιάνικα της Μέσα Μάνης, Αθήνα 1998, σσ. 140  (10€)

3. Παναγιώτη Α. Κομνηνού, Λακωνικά χρόνων προϊστορικών τε και ιστορικών, Αθήνα 1999 (ανατύπωση του 1896), σσ. 368  (20€)

4. Κωνσταντίνου Νεστορίδου, Τοπογραφία της αρχαίας Σπάρτης, Αθήνα 1999 (ανατύπωση του 1892), σσ. 110  (10€)

5. Michel Stephanopoli de Comnène, Histoire des Grecs - Manoites en Corse. II. Ajaccio, 1731 - 1775, Athènes 2000, pp. 224  (10€)

6. Michel Stephanopoli de Comnène, Histoire des Grecs - Manoites en Corse. III. Cargèse, 1776 - 1894, Athènes 2002, pp. 228 (εξαντλημένο)

7. Πέπης Γ. Γαβαλά, Κοινωνία και εκπαίδευση (Λακωνία, τέλη 19ου - αρχές 20ου αιώνα), Αθήνα 2002, σσ. 452  (20€)

8. Πρακτικά Α΄ Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών (Ξηροκάμπι Λακωνίας, 13-16 Σεπτεμβρίου 2001), Αθήνα 2002, σσ. 482  (20€)

9. Νίκου Νικολούδη - Παύλου Νιαβή - Ρίτσαρντ Ουίτ - Alicia J. Simpson, Η μεσαιωνική Λακωνία (μελέτες), Αθήνα 2003, σσ.96  (5€)

10. Michel Stephanopoli de Comnène, Sidi Merouan, Un village Greco - Corse en Algèrie, 1874 - 1962, Athènes 2003, pp. 62  (5€)

11. Ευρετήριο των τόμων 1(1972) - 15(2000) των Λακωνικών Σπουδών, Αθήνα 2005, σσ. 184  (10€)

12. Michel Stephanopoli de Comnène - Stéphanie Manceau, La Saga des Maniotes du Magne en Corse, Athènes 2006, pp. 160 (εξαντλημένο)

13. Πρακτικά Β΄ Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών (Ξηροκάμπι Λακωνίας 28 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2004), τ. Α΄, Αθήνα 2006, σσ. 464  (20€)

14. Πρακτικά Β΄ Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών (Ξηροκάμπι Λακωνίας 28 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2004), τ. Β΄, Αθήνα 2006, σσ. 448  (20€)

15. Michel Stephanopoli de Comnène - Stéphanie Manceau, La Saga des Maniotes du Magne en Corse, Ajaccio - Cargèse, Traditions - Histoire - Événements, Athènes 2008, pp. 198  (10€)

16. Δήμητρας Σταθοπούλου, Εξέλιξη πληθυσμού στη Λακωνία και νοοτροπίες κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, Αθήνα 2009, σσ. 560  (20€)

17. Νικολάου Β. Δρανδάκη, Μάνη και Λακωνία, επιμ. Χαράς Κωνσταντινίδη, τ. Α΄- Ε΄, Αθήνα 2009  (65€)

    Τόμος Α΄: Μάνη - Μελέτες, σσ. 696  (15€)

    Τόμος Β΄: Μάνη - Ανασκαφή και έρευνα, σσ. 784  (15€)

    Τόμος Γ΄: Λακωνία - Μελέτες, σσ. 784  (15€)

    Τόμος Δ΄: Λακωνία - Ανασκαφή και έρευνα, σσ. 560  (15€)

    Τόμος Ε΄: Ευρετήρια, σσ. 96  (5€)

18. Σταύρου Γ. Καπετανάκη, Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821, Αθήνα 2015, σσ. 864 (25€)

19. Σταύρου Γ. Καπετανάκη, Οι Χρηστέοι του 1821 από τον Άγιο Δημήτριο Λεύκτρου, Αθήνα 2015, σσ. 80 (5€)

20. Λιάνας Σ. Καπετανάκη, Ιστορία και εικόνες από τον πρώην Δήμο Αβίας, Αθήνα 2021, σσ. 368 

21. Σταύρου Γ. Καπετανάκη, Το Μαραθονήσι ή Γύθειο, Αθήνα 2021, σσ. 199

22. Σταύρου Γ. Καπετανάκη, Το Μαλέβρι, Αθήνα 2021, σσ. 226

23. Σταύρου Γ. Καπετανάκη, Οι Μανιάτες και το 1821, Αθήνα 2021, σσ. 142