ΤΟΜΟΣ 17 (2007) σσ. 486

Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Ηλίας Πέτρου Μαυρομιχάλης ήρως Βαλτετσίου και

Στύρων Ευβοίας………............................................................................................................…7-78

Δεπάστα Νικολάου, Ο τραγικός βασιλεύς της Σπάρτης Κλεομένης ο Γ και η εν

Σελλασία μάχη………..........................................................................................................…79-122

Σακελλαρίου Αντωνίου, Λεωνίδης Αλεξανδρίδεω Σπαρτιάτης (Ηρόδ. 5, 41)…….......……123-133

Δημητροκάλλη Γεωργίου, Ο μαίανδρος σην Βυζαντινή Λακωνία……...........................…..135-161

Μενενάκου Σοφίας, Άγιος Σπυρίδων στους Μπουλαριούς Μάνης (1792). Παρατηρήσεις

στις επιγραφές, την αρχιτεκτονική και το εικονογραφικό πρόγραμμα…................................163-178

Νικολάου Γεωργίου, Η πειρατεία στη Μάνη τον 18ον αιώνα. Μια χαρακτηριστική

περίπτωση του 1776………................................................................................................…179-218

Βαγιακάκου Δικαίου, Γύρω στο Μοιρολόγι της Μέσα Μάνης…................................……...219-262

Stephanopoli de Comnène, Les Grecs Maniotes d’ Ajaccio en Floride, 1768 - 1783….............263-279

Καπετανάκη Στάυρου, Ο Παναγιώτης Μπενάκης και οι Μανιάτες……...........................…..281-287

Καπετανάκης Σοφίας, Τουρκικός εμπορικός αποκλεισμός της Μάνης……..................……289-291

Σταθοπούλου - Καπετανάκη Δήμητρας, Δήμος Σελλασίας: Διοικητική – πληθυσμιακή

εξέλιξη. Δήμαρχοι και δημοτικά έργα (1835-1912)……...................................................….293-341

Ροδίου Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Πιεράκος Μαυρομιχάλης….......................................343-347

Π.Μ., Πιεράκος Μαυρομιχάλης (Νικόλαος)….................................................................…..349-354

Βαγιακάκου Δικαίου, «Το φονικόν» ως διεγγύημα συμφιλιώσεως εις την Μάνην

μετά την Επανάστασιν του 1821. Η περίπτωσις του Νικόλαου Πιερράκου…...................….355-385

Βαγιακάκου Δικαίου, Νικολάου Π. Πιερράκου, Ανέκδοτος αυτόγραφος έκθεσις

1837 περί των αγώνων του κατά την επανάστασιν του 1821……....................................…..387-400

Νικολούδη Νίκου, Ιωάννης Πατσουράκος. Ένας αξιόλογος λόγιος της Μάνης…................401-416

Ακαδημία Αθηνών, Βραβεία…….............................................................................................…..419

α) Βραβείον εις την Εταιρείαν Λακωνικών Σπουδών…..............................................………421-422

β) Αργυρούν μετάλλιον εις τον Δικαίον Βαγιακάκον…....................................................…..423-425

Βαγιακάκου Δικαίου, Η θεμελίωσις του Γυμνασίου Αρεοπόλεως….....................................427-430

Βαγιακάκου Δικαίου, Δημήτρη Θ. Κατσουλάκου, Η νότια κοίλη Λακεδαίμων

και τα μοιρολόγια της…….................................................................................................….431-437

Βαγιακάκου Δικαίου, Μητροπολίτης Προκόπιος Μενούτης (1917-2003)…......................…439-443

Βαγιακάκου Δικαίου, Παύλος Γ. Μελάς, δικηγόρος (1921-2004)……..............................…444-447

Βαγιακάκου Δικαίου, Νικόλαος Β. Δρανδάκης, Ομότιμος καθηγητής

Πανεπιστημίου Αθηνών (1915-2004)….................................................................................448-463

Έκθεσις πεπραγμένων και οικονομικός απολογισμός των ετών 2002-2003…...............…..465-474

Διοικητικόν Συμβούλιον….....................................................................................................……475

Πίναξ Εταίρων…….........................................................................................................……477-481

Περιεχόμενα………........................................................................................................……483-486