ΤΟΜΟΣ 4 (1979) σσ. 478

Οργάνωσις του συνεδρίου…….................................................................................................…ε-λε

Βασιλικοπούλου-Ιωαννίδου Αγνής, Λακωνία, Λάκωνες εις τους

Βυζαντινούς συγγραφείς…………………...........................................................………………3-13

Δασκαλάκη Αποστόλου, Πηγαί δια την ιστορίαν της Μάνης…….................................……….14-19

Κορρέ Γεωργίου, Σκέψεις περί των θολωτόν τάφον του Βαφειού και τα εν αυτώ

σημειωθέντα ευρήματα…………......................................................................................…….20-32

KillianKlaus, Αρκαδικές και Λακωνικές ιδιομορφίες στα χαλκά κοσμήματα

της υστέρας Γεωμετρικής εποχής…….......................................................................…………33-38

Δεληβοριά Άγγελου, Ο Διόνυσος της Σπάρτης. Από τα «παραλειπόμενα» της

μεγάλης Πλαστικής……………........................................................................................…….39-45

Laffineur Robert, Propos sur l’orfèvrerie mycénienne de Laconie….........................................…...46-59

Ραμού-Χαψιάδου Άννης, Σχέσεις Σπάρτης και Αρκαδίας από του 404 π.Χ. μέχρι

της μάχης εις Μαντίνειαν……………………................................................................………60-86

Καρνέζη Ιωάννου, Η κοινωνική θέσις των «θρεπτών» και η παρουσία των εις

την Λακωνίαν…………………....................................................................……………..……87-98

Λαμψίδη Οδυσσέως, Η προβληματική περί την έρευναν του βίου Όσιου

Νίκωνος του Μετανοείτε…………….........................................................................…….…99-104

Τσιρπανλή Ζαχαρία, Οι Μανιάτες της Τοσκάνης και της περιοχής του Τάραντα

(β μισό του 17ου αιώνα)………........................................................................……………..105-159

Δρανδάκη Νικολάου, Παναγία η Βρεστενίτισσα……....................................................…….160-185

Γριτσόπουλου Τάσου, Παρατηρήσεις από την μελέτην της διακοσμήσεως

της μονής των Αγίων Αναργύρων………..........................................................................….186-192

Ζία Νικολάου, Η Λακωνία στο έργο του Φώτη Κόντογλου………............................…..….193-205

Κονόμου Ντίνου, Δυο ανέκδοτες επιστολές του Παναγιώτη ΠιέρρουΜαυρομιχάλη............206-212

Τούρτογλου Μενελάου, Η δικαιοσύνη εις την Μάνην επί Καποδίστρια……........................213-229

Ροδολάκη Γεωργίου, Διατάξεις ναυτικού δικαίου σε μεταβυζαντινούς χειρογράφους

κώδικες της Λακωνίας……………….......................................................................……….230-241

Βέη Μαίρης, Αυθεντικά Μανιάτικα έγγραφα του πρώτου ημίσεος του παρελθόντος

αιώνος κληρονομικής υποθέσεως (εκ της αρχειακής συλλογής του Νίκου Βέη)……..........242-261

Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Ο Πετρομπέης εις το Μεσολόγγι. Νοέμβριος 1822 -

Φεβρουάριος 1823……………….............................................................................……….262-284

Λουκάτου Σπύρου, Έγγραφα ανακτίσεως της αρχαίας Σπάρτης επί Ιωάννου

Καποδίστρια………………………………...............................................................……….285-301

Κοντοσόπουλου Νικολάου, Διαλεκτικά φαινόμενα εκ της επαρχίας ΕπιδαύρουΛιμηράς.....302-309

Κατσουλέα Σταύρου, Τα τοπικά επώνυμα στη Λακωνία……………..............................…..310-330

Μητσάκη Καρόλου, Μερικές γενικές παρατηρήσεις για τη γλώσσα του Μανιάτικου

δημοτικού τραγουδιού……………....................................................................................….331-339

Ήμελλου Στέφανου, Το κυπαρίσσι του Μυστρά…………...............................................….340-348

Κορρέ Κατερίνας, Λαϊκά λιθανάγλυφα από την Αρεόπολη Μάνης……..........................…..349-354

Κρεκούκια Δημητρίου, Ένα Μανιάτικο γιατροσόφι του περασμένου αιώνα…......................355-363

Γιανναροπούλου Ιωάννας, Ειδήσεις του delaGuilletière περί Λακωνίας (1668)......................364-368

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, Αι περί Αρέθα Σπουδαί και ο Σωκράτης Κουγέας…...........369-375

Κουσουλάκου Γεωργίου, Τα λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν …………...........................…….376-380

Ντελόπουλου Γεωργίου, Λακωνική εμπειρία και προσανατολισμοί της

Ευρωπαϊκής Παιδείας……..............................................................................................……381-395

Παπαδόπουλου Θωμά, Μανιάτες έποικοι στην Ιταλία τον 17ο αιώνα…................................396-474