ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Εταιρεία διοικείται από ενδεκαμελές συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την γενική συνέλευση των μελών της κάθε τέσσερα χρόνια.

Οι πρόεδροι της Εταιρείας
1966-1968: Παναγιώτης Η. Πουλίτσας (δικαστικός, ακαδημαϊκός, πρωθυπουργός)
1968-1975: Απόστολος Β. Δασκαλάκης (καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών)
1975-1979: Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος (καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,ακαδημαϊκός)
1979-1994: Ιωάννης Ν. Ξανθάκης (καθηγητής αστρονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ακαδημαϊκός)
1994-2012: Δικαίος Β. Βαγιακάκος (γλωσσολόγος, διευθυντής του Ιστορικού Λεξικού Ακαδημίας Αθηνών)
2012-2022: Σταύρος Γ. Καπετανάκης (ψυχίατρος, διευθυντής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής)                                              2022-       : Σωκράτης Β. Κουγέας (φιλόλογος, εκπαιδευτικός)Το διοικητικό συμβούλιο (2012-2016)
Πρόεδρος: Σταύρος Καπετανάκης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Σωκράτης Κουγέας
Β΄ Αντιπρόεδρος: Χαρά Κωνσταντινίδη
Γενικός Γραμματέας: Θεόδωρος Κατσουλάκος
Ταμίας: Σταύρος Κατσουλέας
Ειδικός Γραμματέας: Θεόδωρος Μπελίτσος
Μέλη:  Ελευθέριος Αλεξάκης
          Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη
          Κωνσταντίνος Τζαννετάκος
          Κωνσταντίνος Τσικνάκης
          Αθανάσιος Φωτόπουλος

 

Το διοικητικό συμβούλιο (2016-2020/2)
Πρόεδρος: Σταύρος Καπετανάκης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη

Β΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Κατσουλάκος
Γενικός Γραμματέας: Δέσποινα Κούτσαρη
Ταμίας: Νικόλαος Κουλουμπής
Ειδικός Γραμματέας: Σταύρος Γιαννόπουλος
Μέλη:  Ελευθέριος Αλεξάκης

          Σταύρος Κατσουλέας

          Θεόδωρος Μπελίτσος

          Ιωάννης Μπουτσικάρης
          Γεωργία Ξανθάκη - Καραμάνου

 

Το διοικητικό συμβούλιο (2022-2026)
Πρόεδρος: Σωκράτης Κουγέας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη 
Β΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Κατσουλάκος
Γενικός Γραμματέας: Δέσποινα Κούτσαρη
Ταμίας: Νικόλαος Κουλουμπής
Ειδικός Γραμματέας: Σταύρος Γιαννόπουλος
Μέλη:  Ελευθέριος Αλεξάκης
          Σταύρος Καπετανάκης
          Στέφανος Λουμάκης
          Χρήστος Μπαλόγλου
          Γεωργία Ξανθάκη - Καραμάνου

       

 

Για την εγγραφή νέων μελών απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ύστερα από σχετική πρόταση τουλάχιστον πέντε τακτικών μελών της Εταιρείας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα υποψήφια νέα μέλη να έχουν επιδείξει επιστημονικό έργο και κοινωνική δράση σχετικά με την Λακωνία. Το κόστος της εγγραφής είναι 20€. Η ετήσια συνδρομή είναι 20€. Η Εταιρεία διαθέτει 130 περίπου εταίρους Οι εκλιπόντες εταίροι ανέρχονται στους 115 περίπου.