ΤΟΜΟΣ 9 (1988) σσ. 536

Ετζεόγλου Ροδονίκης, Καρυούπολις, μια ερειπωμένη βυζαντινή πόλη……...............................3-60

Μουτσοπούλου Νικολάου, Δημητροκάλλη Γεωργίου, Η ταύτισις της Gethuria

του Edrisi με το Γεράκι……...................................................................................................… 61-69

Δρανδάκη Νικολάου, Παρατηρήσεις στις τοιχογραφίες του 13ου αιώνα που

σώζονται στη Μάνη…...........................................................................................................…..70-76

Cavanah William, Crouwel Joost, Laconia survey 1983-1986…............................................……77-88

Λουκά Ιωάννου, Ένα νεοελληνικό παράλληλο γύμνασμα της δωρικής

στρατιωτικής αγωγής…........................................................................................................…..89-92

Huxley George, Herodotos on Myth and politics in early Sparta ……..................................……93-113

Βελισσάριου Παναγιώτου, Η τοπογραφική θέση της μητροπόλεως

Λακεδαιμονίας ……...................................................................................................………114-116

Κίσκυρα Δημητρίου, Ο ορυκτός πλούτος της Μάνης και γενικότερα της

Λακωνίας…….....................................................................................................................…117-132

Βαγιακάκου Δικαίου, Κοινά γλωσσικά φαινόμενα της διαλέκτου της Μάνης

μετά της διαλέκτου της διαλέκτου της Ζακύνθου και των Κυθύρων…............................….133-188

Λουκάτου Σπυρίδωνος, Γεώργιος Μαυρομιχάλης και Ιμπραήμ πασάς....................……….189-226

Μερτζίου Κωνσταντίνου, Παπαδόπουλου Θωμά, Ο Μυστράς και η περιφέρειά του

εις τα αρχεία της Βενετίας κατά την Ενετοκρατίαν (1687-1715)….................................……227-276

Πίκουλα Γιάννη, Η ανατολική ακτή του Μαλέα. Κόλπος Μονεμβασίας.....….......................277-285

Οικονόμου Αναστασίας, Παλαιοχριστιανικά λυχνάρια από τη Σπάρτη......................……….286-300

Δρανδάκη Νικολάου, Ο σταυροειδής ναός του Προδρόμου στα Χρύσαφα

της Λακεδαίμονος…….......................................................................................................…301-333

Καπετανάκη Σταύρου, Έγγραφα της Μονής Παναγίας Φανερωμένης Δολών…..............…..334-346

Διαμάντη Καλλιόπης, Οι τοιχογραφίες του ασκηταριού του Αγίου Νίκωνος

στην Τρύπη της Λακωνίας............................................................................................……..347-375

Γεωργουλάκη Ελένης, Το Μυκηναϊκό ιερό στο Αμυκλαίο. Επανεξέταση……..................…376-409

Σταυρόπουλου Αριστοτέλους, Η περιήγηση στη Λακωνία του Άγγλου

ιεραποστόλου John Hartley…..........................................................................................……410-415

Κόμη Κωνσταντίνου, Οι Στεφανόπουλοι της Ανατολικής Μάνης…..............................……416-422

Γκιολέ Νικολάου, Ο ναός του Άϊ-Στρατηγού στον Άγιο Νικόλαο Μονεμβασίας.....……….423-462

Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Νικόλαος Πιερράκος-Μαυρομιχάλης.....................……………..463-503

Βαγιακάκου Δικαίου, Μετακινήσεις Μανιατών προς την Γένοβαν κατά τον 17ο αιώνα.........504-511

Πεπραγμένα και οικονομικός απολογισμός των ετών 1986-1987………..........................…512-527

Διοικητικόν Συμβούλιον................................................................................................………….528

Πίναξ Εταίρων........................................................................................................................529-532