ΤΟΜΟΣ 21 (2015-2016) σσ. 498

Μνήμη Δικαίου Βαγιακάκου, Επικήδειοι λόγοι..……………………….....................…………9-25

Μελέτες

Γιαννόπουλου Σταύρου Δ., Η δίκη μεταξύ του Ζάρακα και της Επιδαύρου Λιμηράς….…….29-48

Αλεξάκη Ελευθέριου Π., Υακίνθια. Ιερός τόπος, μύθος και τελετουργία στις Αμύκλες

Λακωνίας. Μια ανθρωπολογική προσέγγιση………………………………………….......….49-78

Λαμπροπούλου Άννας, Η επισκοπή Λακεδαίμονος κατά την μεσοβυζαντινή περίοδο.

Από τον επίσκοπο Θεόκλητο στον Θεοδώρητο…………………………………….......…….79-98

Μπαλόγλου Χρήστου Π., Ο από Νικαίας καρδινάλιος Βησσαρίων και η Σπάρτη……..……99-115

Τσικνάκη Κώστα Γ., Ο μητροπολίτης Μονεμβασίας Μακάριος Μελισσηνός

(Μελισσουργός) στην Ιταλία το 1573…………………………………………………..….117-133

Τσέλιγκα-Αντουράκη Αγορίτσας, Εισαγωγή νέων εικονογραφικών στοιχείων στην

Παραβολή του Καλού Σαμαρείτη στο Καθολικό των Αγίων Τεσσαράκοντα

στα Χρύσαφα Λακωνίας, έργο του Γεωργίου Μόσχου (1620)……………………….……135-163

†Παπαδόπουλου Θωμᾶ Ι., Επιλογή αρχειακών εγγράφων αναφερομένων στην

εγκατάσταση (1676) και διαβίωση Μανιατών στην Κορσική και σε μέλη της εκεί

μανιάτικης οικογενείας των Στεφανοπουλαίων……….....................................................…165-239

Μακφαίηλ Ντόναλντ-Γεώργιου, Ο Αλέξανδρος Κουμουνδουράκης αθώος

ή ένοχος προδοσίας της Φιλικής Εταιρείας…………………………………………….…..241-250

Σύμμεικτα

Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Από το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων

Λακωνίας στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

2007-2013. Βυζαντινά μνημεία και μνημειακά σύνολα …………….……………………..253-276

Βιβλιοκρισίες

Κουγέα Σωκράτη, Η Μάνη στα Αρχεία της Βενετίας (1570-1572 & 1692-1699) και ο

ιππότης Λιμπέριος Γερακάρης (1689-1711). Συλλογή Σωκράτη Κουγέα –

Κωνσταντίνου Μέρτζιου, Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κρατους, 36,

Αθήνα 2011 (Ελευθέριος Π. Αλεξάκης)……………......................................................….279-281

Καπετανάκη Σταύρου Γ., Η Μάνη στη δεύτερη Τουρκοκρατία (1715-1821),

Αρεόπολη – Μάνη, Εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη, 2011 (Θεόδωρος Γ. Μπελίτσος)…….….282-286

Κατσουλάκου Θεοδώρου Σ. – Στούμπου Παναγιώτη Χ., Η Κουμουστά

της Λακεδαίμονος, Σπάρτη, Έκδ. Πολιτιστικός Σύλλογος Ξηροκαμπίου, 2012

(Θεόδωρος Γ. Μπελίτσος)…………………..............................................................……..287-291

Κάσση Κυριάκου Δ., Ελληνόβιβλος ή Ελλα(ν)διάς. ΒΙ΄. Τα παλαία του μ παλαίουνε.

Η προαιώνια μάχη του Καλού με το Κακό ή Χίλιες και δύο νύχτες με του Γέρου-

Στραβόγιαννη, Ταίναρο 2010 – Ελληνόβιβλος ή Ελλα(ν)διάς. ΒΙΒ΄. Μετά Χριστόν.

Ποίηση-Μυθολογία-Ιστορία, Ταίναρο 2012 (Ελευθέριος Π. Αλεξάκης)……………..……291-294

Καπετανάκη Σταύρου Γ., Οι Χρηστέοι του 1821 από τον Άγιο Δημήτριο Λεύκτρου,

Λακωνικαί Σπουδαί, Παράρτημα 19, Αθήναι 2015 (Ελευθέριος Π. Αλεξάκης)…………...294-296

Αρέσκουσα, τόμ. 3ος, Ιδιομορφή, Σπάρτη 2015 (Ελευθέριος Π. Αλεξάκης)………..…….296-298

Νεκρολογίες

Κατσουλάκου Θεοδώρου Σ., Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος (1935-2014)…………………..…301-306

Μπελίτσου Θεοδώρου Γ., Κωνσταντίνος Λ. Κοτσώνης (1918-2014)………………….…307-314

Παράρτημα

Πρακτικά Γ΄ Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών

(Τόριζα Λακωνίας 24-26 Σεπτεμβρίου 2010)

Μπάνου Αιμιλίας, Η λακωνική ενδοχώρα κατά τήν πρώιμη μυκηναϊκή εποχή:

Η μαρτυρία των ταφικών μνημείων………………………………………..................……317-329

Βαχαβιώλου Δημητρίου Θ., Νεώτερα στοιχεία για τους μητροπολίτες Λακεδαιμονίας

κατά την περίοδο 1760-1771 από τα Αρχεία του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακείου……..…331-346

Κατσουλάκου Θεοδώρου Σ., Το μοναστήρι της Παναγίας της Ελεούσας και

η περιοχήτης Παλιοπαναγιάς Λακεδαίμονος κατά τους χρόνους

της ξένης κυριαρχίας (1460-1821)........................................................................................347-371

Πλεμμένου Γιάννη, Ήρωες και ηρωίδες της αρχαίας Σπάρτης στην ευρωπαϊκή

δραματουργία (17ος-19ος αιώνας)……………………….......................................………347-406

Κατσουλάκου Δημητρίου Θ., Ο αγωνιστής της Επανάστασης Δημήτριος Κατσουλάκος...407-440

Κούρταλη Παναγιώτη Κ., Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Λεωνίδας Γ. Ροζάκης (1849-1894).......................................................................................441-461

Σταθοπούλου-Καπετανάκη Δήμητρας, Ιστορική και δημογραφική προσέγγιση

του εκλογικού πληθυσμού του Δήμου Οινούντος στα τέλη του 19ου αιώνα………...……463-482

Κουμουτσίδη Δημητρίου Σ., Η πορεία του Δήμου Φάριδος διαχρονικά………......………483-486

Διοικητικόν Συμβούλιον …………........................................................................................…..487

Πίναξ Εταίρων ……………..............................................................................................…489-494

Περιεχόμενα ………….....................................................................................................…495-498