ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει ως τώρα τέσσερα συνέδρια:
•    Πανελλήνιο Συνέδριο στην Σπάρτη και το Γύθειο (7-11 Οκτωβρίου 1977) με την συμμετοχή 53 επιστημόνων. Οι ανακοινώσεις τους δημοσιεύθηκαν στους τόμους Δ΄ (1979) και Ε΄ (1980) των Λακωνικών Σπουδών.
•  Α΄ Τοπικό Συνέδριο Λακωνικών Σπουδών στο Ξηροκάμπι Λακωνίας (13-16 Σεπτεμβρίου 2001) με την συμμετοχή 24 επιστημόνων. Οι ανακοινώσεις τους δημοσιεύθηκαν στο Παράρτημα 8 (2002) των Λακωνικών Σπουδών.
• Β΄ Τοπικό Συνέδριο Λακωνικών Σπουδών στο Ξηροκάμπι Λακωνίας (28 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2004) με την συμμετοχή 47 επιστημόνων. Οι ανακοινώσεις τους δημοσιεύθηκαν στα Παραρτήματα 13 και 14 (2006) των Λακωνικών Σπουδών.
•  Γ΄ Τοπικό Συνέδριο Λακωνικών Σπουδών στην Τόριζα Λακωνίας (24-26 Σεπτεμβρίου 2010) με την συμμετοχή 23 επιστημόνων. Οι ανακοινώσεις τους δημοσιεύτηκαν στον τόμο ΚΑ (2015-2016), σ. 315-486 των Λακωνικών Σπουδών.

• Δ΄ Τοπικό Συνέδριο Λακωνικών Σπουδών στην Σπάρτη (10-12 Νοεμβρίου 2016) με την συμμετοχή 36 επιστημόνων. Τα πρακτικά του συνεδρίου είναι υπό έκδοση.Οι ανακοινώσεις τους δημοσιεύτηκαν στον τόμο ΚΒ (2020) των Λακωνικών Σπουδών. 

• Ε΄ Τοπικό Συνέδριο Λακωνικών Σπουδών στον Μυστρά (10-12 Μαΐου 2019) με την συμμετοχή 50 επιστημόνων. Τα πρακτικά του συνεδρίου είναι υπό έκδοση.