ΕΔΡΑ

Τα πρώτα χρόνια η Εταιρεία φιλοξενήθηκε σε χώρο της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών. Το 1995 μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 63. Στον χώρο αυτό λειτουργεί η βιβλιοθήκη της Εταιρείας, η οποία διαρκώς εμπλουτίζεται με συγγράμματα λακωνικού περιεχομένου, ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα. Η θεματολογία τους καλύπτει πολλούς τομείς της επιστημονικής έρευνας (ιστορία, αρχαιολογία, γλωσσολογία, λαογραφία, φιλοσοφία, δίκαιο, προσωπογραφία, ανθρωπολογία, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, κ. ά). Η βιβλιοθήκη είναι προσιτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.