ΤΟΜΟΣ 8 (1986) σσ. 537

Βαγιακάκου Δικαίου, Η συμβολή της Μάνης εις τον Μακεδονικόν Αγώνα (1904-1908)…......1-168

Κωνσταντινόπουλου Χρήστου, Τρεις επιστολές και το ημερολόγιο του Μακεδονομάχου

Λεωνίδα Π. Πετρουλάκη…….................................................................................................169-180

Ξανθάκη-Καραμάνου Γεωργίας, Η εξωτερική πολιτική της Σπάρτης στην

Πελοπόννησο και ο Δημοσθένης…...................................................................................….181-188

CatlingHector, Η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών στην Σπάρτη……...........................189-204

Catling Richard, Excavations at the Menelaion 1985…..............................................................205-216

Λουκά Ιωάννου, Ελληνιστικό ψηφιδωτό Σπάρτης με διονυσιακές σκηνές…........................217-265

Slot B., Συμφωνητικόν πωλήσεως ελαιολάδου…...............................................................…266-270

Στίκα Ευσταθίου, Ο ναός επί του κάστρου της Μονεμβασίας….......................................….271-376

Δρανδάκη Νικολάου, Ονόματα αγιογράφων σε ναούς της Επιδαύρου Λιμηράς

και της Μάνης….....................................................................................................................377-383

Καπετανάκη Σταύρου, Ο γέρο-Παναγιώτης Καπετανάκης….............................................…384-441

Πίκουλα Ιωάννου, Αναβρυτή…..........................................................................................…442-444

Γριτσόπουλου Τάσου, Πατριαρχικά γράμματα υπέρ πατριαρχικών μονών

αποκείμενα εις το ιστορικόν αρχείον Σπάρτης…....................................................................445-484

Μπλάθρα Γεωργίου, Η εκκλησία της Σπάρτης κατά τα τελευταία

150 χρόνια (1834-1984)…......................................................................................................485-524

Πεπραγμένα και οικονομικός απολογισμός των ετών 2004-2005…......................................525-529

Διοικητικό συμβούλιο, Πίναξ εταίρων…................................................................................531-534