ΤΟΜΟΣ 18 (2006) σσ. 455

Βαγιακάκου Δικαίου, Δύο ποίματα του Νικήτα Νηφάκη από ανέκδοτον

ιδιόχειρον αυτού…..................................................................................................................…..9-65

Πίκουλα Ιωάννη, Το ιερό της Αθηνάς στην Όνου Γνάθον και ο λιμήν Νυμφαίον

στον Μαλέα.................................................................................................................................67-76

Σακελλαρίου Αντωνίου, Ξάνθιππος ο Λακεδαιμόνιος και

Λατινική Γραμματεία.…………….............................................................................................77-87

Πουπάκη Ειρήνης, Μαρμάρινα τεφροδόχα αγγεία Μουσείου

Σπάρτης ………………..……..................................................................................................89-122

Παπαστύλου - Φίλιου Ζωής, Η παρουσία των Λακεδαιμονίων και του Κλεομένη Γ΄

από τον Πολύβιο…..…………….………………………………………………………...…123-144

Μπαλόγλου Χρήστου, Ο Πλήθων ζηλωτής του Λυκούργου και

του Νουμά...………..…..................................................................................................……145-155

Βαρβούνη Μανώλη, Ο Παρθένιος ο Λάκων (1772-1838), ένας ελάσσων εκπρόσωπος

του εκκλησιαστικού διαφωτισμού…………………………………………………………..157-167

Αλμπάνη Βιργινίας, Ιερός ναός Άι-Στράτη Τσερίων…...…………………………..……… 169-182

Τσιριγώτη Θεοδώρητου, Η τιμή της Θεοτόκου στην Μονεμβασία

– (Θεοτοκολατρεία)..…...........................................................................................................183-204

Μέξια Αγγελικής, Ελαιοκομία στη Βυζαντινή Λακεδαίμονα. Πηγές και

αρχαιολογικά τεκμήρια………………………………….…………………………………...206-223

Κατσαφάνα Δημητρίου, Πληροφορίες από τον υπ’ αρίθμ. 61 ανέκδοτο κώδικα της

Μονής Ιβήρων για τα συμβάντα στην Πελοπόννησο του 1685-1730.…..........................…..225-243

Παπαδόπουλου Θωμά, Αναγκαστική υπογεγραμμένη υποταγή στον πάπα από τον

Μανιάτη επίσκοπο που συνόδευσε το 1676 τους συμπατριώτες τουστην Κορσική……......245-256

Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Πειρατική επιδρομή Μανιατών στα Γιαννιτσιάνικα Καλαμάτας,

Δεκέμβριος 1829………..…………………………………………………………………...257-267

Αλεξάκη Ελευθερίου, Οικιστική εξέλιξη στο δήμο Βοιών (Βάτικα) Λακωνίας:

Ποιμνιοκατούνες, σπιτοκατούνες, χωρία (1700-2000)...………………………......………..269-316

Αλμπάνη Βιργινίας, Το τείχος της Βέργας.…………………………………….…...……….317-331

Καπετανάκη Σταύρου, Οι Κυβελαίοι της Γραμπελιάς στα χρόνια του 1821.…..………..….333-426

Βαγιακάκου Δικαίου, Δημοσιεύματα 2001-2006.………...……...…………….……..……..427-432

Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Έκθεση πεπραγμένων των ετών 2004-2005...…………….....….433-441

Μπελιά Ελένης, Οικονομικός απολογισμός των ετών 2004-2005…………...……………..442-443

Διοικητικό συμβούλιο, Πίναξ εταίρων, Περιεχόμενα……………..…….…………………..444-454