ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τ. Α)

Πρόγραμμα….…...........................................................................................................................7-18

Κοτσώνη Κωνσταντίνου, 28η Οκτωβρίου 1940. Ιστορία και μνήμες…....................................19-28

Βαγιακάκου Δικαίου, Η παρουσία της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών εις την Λακωνίαν…....35-38

Το χρονικό του συνεδρίου…...................................................................................................…39-47

Βαγιακάκου Δικαίου, Αι γλωσσικαί ζωναι – τα ιδιώματα – της διαλέκτου της Δυτικής

Μάνης........................................................................................................................................51-108

Κοκκορού-Αλευρά Γεωργίας, Ευσταθόπουλου Αλέξανδρου, Κοπανιά Κωνσταντίνου,

Πουπάκη Ειρήνης, Χατζηκωνσταντίνου Αχιλλέα, Αρχαία λατομεία στη «Γυναίκα»

και στο Πλατυβούνι Ταϋγέτου…….........................................................................................109-132

Μπάνου Αιμιλίας, Μυκηναϊκά περιοχής Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Συμπεράσματα

μιας εκτεταμένης έρευνας επιφανείας και ερευνητικές προοπτικές………...........................133-155

Ζαββού Ελένης, Αρχαιότητες στην περιοχή του Ανθοχωρίου……....................................…157-174

Ανδρεάκου Παρασκευής, Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης. Η περιπέτεια της

ανέγερσής του….....................................................................................................................175-189

Ραυτοπούλου Στέλλας, Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης. Η αρχική συλλογή και

η πρώτη έκθεση………...........................................................................................................191-248

Πίτσιου Θεοδώρου, Ανθρωπολογική έρευνα στο σπηλαιόβαθρο του Καιάδα……...........…249-260

Μαστραπά Αντωνίου, Οι σχέσεις της Σπάρτης και του Δελφικού Μαντείου κατά τη

Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδο………...........................................................................…261-278

Σακελλαρίου Αντωνίου, Ο Βαλέριος Μάξιμος και οι Λακεδαιμόνιοι…................................279-289

Μπαλόγλου Χρήστου, Η κριτική των πολιτειακών και κοινωνικοικονομικών θεσμών

της Σπάρτης από τον Αριστοτέλη…........................................................................................291-328

Κατσουλάκου Δημητρίου, Ο Σπαρτιάτης στρατηγός Ξάνθιππος και η θεωρία του

Πολυβίου για τον ιδεώδη ηγέτη……..................................................................................…329-335

Κωτούλα Ιωάννου, Φιλολογία και πολιτική. Η εικόνα της Σπάρτης τον 19ο

και 20ο αιώνα…......................................................................................................................337-348

Τζιβάρα Παναγιώτας, Επίσκοποι Καρυουπόλεως στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα…...…..349-372

Κατσαφάνα Δημητρίου, Η Διοίκηση του Μυστρά κατά την Επανάσταση του 1770

(Δύο ανέκδοτα έγγραφα)……............................................................................................….373-386

Τσικνάκη Κώστα, Οι περιπέτειες ενός Μανιάτη στα τέλη του 16ου αιώνα…........................387-415

Κόντη Βούλας, Κώδικες και κωδικογράφοι από τα Χρύσαφα Λακεδαίμονος

(17ος -18ος αι.)…....................................................................................................................417-459