ΤΟΜΟΣ 19 (2010) σσ. 600

Βαγιακάκου Δικαίου, Το αρχείον του Νικολάου Πιερράκου - Μαυρομιχάλη…..........................7-48

Παπαστύλου - Φίλιου Ζωής, Ο Σπαρτιατικός οίκος των Ευρυπωντιδών στον

Πολύβιο……...........................................................................................................................…49-66

Κατσουλάκου Δημητρίου, Η μάχη της Σελλασίας (222 π.Χ.) και οι παράγοντες

της ιστορικής εξέλιξης κατά τον Πολύβιο…...........................................................................…69-79

Γιαννόπουλου Σταύρου, Ένα τιμητικό αξίωμα του Κοινού των Λακεδαιμονίων/

Ελευθερολακώνων……......................................................................................................…….81-98

Σακελλαρίου Αντωνίου, Ταΰγετος……....................................................................................99-107

Μπάλογλου Χρήστου, Ο Λακωνικός τρόπος οικονομίας. Οικονομικών

Α VUm 1344 b30-31...............................................................................................................109-118

Βαγιακάκου Δικαίου, Ο Λακωνικός Σύνδεσμος: Η Λέσχη των Λακώνων και το

Ηρώον Βέργας……........................................................................................................…….119-160

Γιαννόπουλου Δημητρίου, Οι Έλληνες Μανιάτες του Αιακίου στην Φλώριδα στα

έτη 1758-1783………….........................................................................................................161-172

Χαραλαμπάκη Παντελή, Οι Δαιμονοϊωάννηδες (13ος-17ος αι.)…...................................…..173-218

Κατσάφανα Δημήτρη, Ο κτητορικός κώδικας της Ι. Μονής της Γόλας….....................…….219-278

Βαχαβιώλου Δημήτρη, Μητροπολίτες Λακεδαιμονίας κατά την Ενετοκρατία

(1685-1715). Παλαιά και νεώτερα δεδομένα……......................................................………279-300

Λουκάτου Σπύρου, Ο αντίκτυπος της πτώσεως του Μεσολογγίου στη Μάνη….............…..301-312

Καπετανάκη Σταύρου, Βασίλειος Πολιτάκος. Ένας αγωνιστής του 1821 από

την Τσεροβά…........................................................................................................................313-331

Κατσουγκράκη Γιάννας, Γιάννης Θεοφίλης. Ένας λαϊκός ζωγράφος

από το Βασσαρά Λακωνίας…….........................................................................................…333-347

Κούρταλη Παναγιώτη, Άγης Πασαγιάννης (1880-1899). Μια ποιητική καρδιά,

που σταμάτησε νωρίς……..............................................................................................……349-361

Σκάγκου Νεκτάριου, Νέα στοιχεία για την οικογένεια Βενετζιανάκη της

Καστανιάς - Καστάνιτσας στην Έξω Μάνη……..............................................................…..363-396

Βαγιακάκου Δικαίου, Τα μανιάτικα μοιρολόγια του πολέμου……....................................….397-408

Χαραμή Γεωργίου, Ευριβιάδης «Μένομεν»…...............................................................…….409-428

StefanopolideComnèneMichel, Η στρατιωτική δραστηριότητα των Μανιατών

στην Κορσική 1731-1830…..........................................................................................…….429-464

Βαγιακάκου Δικαίου, Δημητρίου Π. Χαραμή, Χαραμής: Η διαδρομή

ενός επωνύμου…....................................................................................................................465-522

Βαγιακάκου Δικαίου, Γεώργιος Ν. Δημητροκάλλης (1933-2005)…….............................….523-530

Βαγιακάκου Δικαίου, Δωρή Ελένης, Κατσαρού Βασίλη, Κωνσταντινίδη Χαράς

(ομιλίαι), Μνήμη Νικολάου Β. Δρανδάκη……...................................................................…531-554

Δήμος Σπάρτης, Διεθνές επιστημονικό συνέδριο Σπάρτης……......................................…..557-562

Απονομή τιμητικής διακρίσεως μετά μεταλλίου εις Δίκαιον Β. Βαγιακάκον…….............…563-566

Ακαδημία Αθηνών, Βραβείον εις Michel Stephanopoli de Comnène………........................…567-572

Πεπραγμένα των ετών 2006 - 2009…………...................................................................….573-584

Μπέλια Ελένης, Οικονομικός απολογισμός των ετών 2006 - 2009..........................……… 585-588

Διοικητικόν Συμβούλιον ……............................................................................................….589-590

Πίναξ Εταίρων ……………....................................................................................................591-596

Περιεχόμενα …….........................................................................................................……..597-600