ΤΟΜΟΣ 20 (2012) σσ. 532

Βαγιακάκου Δικαίου, Τζανετάκου Κώστα, Ελένη Δημ. Μπελιά. Βιογραφία…........................…9-18

Βαγιακάκου Δικαίου, Τα πικρά μοιρολόγια……….....................................................................19-29

Τζινιέρη - Τζανετάκου Ελένης, Βιβλιογραφία Μπελιά - Βαγιακάκου Ελένης……................…31-35

Βαγιακάκου Δικαίου, Η Ελένη στον κήπο μας στην Κοίτα………........................................….37-45

Επικήδειοι:

Μπεζαντάκου Νικολάου…………........................................................................................….45-46

Γαρδίκα - Κατσιαδάκη Ελένης……...............................................................................……….47-48

Κωνσταντινίδη Χαράς, Αποχαιρετηστήριον……...........................................................……….49-50

Βαγιακάκου Δικαίου, Μοιρολόι εις την γυναίκα μου…....................................................……..51-58

Βαγιακάκου Δικαίου, Παρόδιτα………..................................................................................……..59

Βαγιακάκου Δικαίου, Επιτάφιον………..................................................................................…….60

Συλλυπητήρια γράμματα και κείμενα δια τον θάνατον

της Ελένης Μπελιά - Βαγιακάκου…….................................................................................…61-910

Βαγιακάκου Δικαίου, Άλυκα και η περιβάλλουσα αυτά περιοχή…................................……..91-178

Γιαννόπουλου Σταύρου, Η χρηματοδότηση αθλητικών εκδηλώσεων στην

αρχαία Σπάρτη κατά τη ρωμαϊκή περίοδο……...............................................................……179-198

Παπαστύλου - Φίλιου Ζωής, Η «Υπερφρόνησις» του θανάτου στα Αποφθέγματα

Λακωνικά του Πλούταρχου……….....................................................................................…199-216

Μπαλόγλου Χρήστου, Το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη και η Λακωνία…....…217-230

Βαχαβιώλου Δημητρίου, Ανέκδοτο υπόμνημα εκλογής επισκόπου Έλους από το

Αρχειοφυλακείο του Οικομενικού Πατριαρχείου (1η Αυγούστου 1775)…......................…..231-246

Δεληγιάννη - Δώρη Ελένης, Κωνσταντινίδη Χαράς, Τοπίο και βυζαντινή κληρονομιά:

Η περίπτωσις της «Ομάδας Ν. Β Δρανδάκη» στην Επίδαυρο Λιμηρά….......................……247-276

Τσέλιγκα - Αντουράκη Αγορίτσας, Η απεικόνιση του συμβόλου του σκορπιού σε

παράσταση της μονής Αγίων Αναργύρων Πολυδρόσου Λακωνίας (1621), έργο του

Δημητρίου Κακαβά…….....................................................................................................…277-316

Staphanopoli Comnène Michel, Η εγκατάσταση των Μανιατών στην Κορσική..................….317-325

Κορινθίου Γιάννη, Υπόδουλος και Απόδημος Ελληνισμός κατά την Τουρκοκρατία.

Συγκοινωνούντα δοχεία και κοινό όραμα της ελευθερίας……….....................................… 327-346

Βαγιακάκου Δικαίου, Διάλεκτος, Διαλεκτικά κείμενα, Διαλεκτικοί περίπατοι…...................347-392        

Αλεξάκη Ελευθερίου, Ο κρυμμένος κώδικας. Αλβανοποίηση και αποαλβανοποίηση

στη ΒΑ Λακωνία (1400-2000)………..............................................................................…..393-446

Τσικνάκη Κώστα, Το φρούριο του Πόρτο Κάγιο στη Μάνη και η καταστροφή του

από τους Βενετούς το 1570…….....................................................................................……447-463

Τσικνάκη Κώστα, Η αντιπροσωπεία των κατοίκων της Μάνης στη Βενετία την άνοιξη

Του 1571. Σχόλια σε μια πληροφορία………….....................................................................465-470

Κατσαφάνα Δημήτρη: Έγγραφα από τη Ντόριζα και την Πολιάνα της περιόδου της

Τουρκοκρατίας……........................................................................................................…….471-480

Βαγιακάκου Δικαίου, Hector William Catling (1924-2013)……...................................………481-485

Βαγιακάκου Δικαίου, Γεώργιος Παναγιώτου Παπαδογεώργης………..............................….487-490

Ανδρεάκου Πέτρου, Βράβευσις Δικαίου Β. Βαγιακάκου…….............................................……..493

Τζανετάκου Κώστα, Ομιλία εις Αρεόπολιν………............................................................…495-506

Βαγιακάκου Δικαίου, Ομιλία εις την Πλατείαν Αρεοπόλεως……….................................…507-516

Έκθεσις Πεπραγμένων 2009 - 2010………..................................................................…….517-520

Διοικητικόν Συμβούλιον....………….....................................................................................521-522

Πίναξ Εταίρων….................................................................................................……………523-528

Περιεχόμενα……........................................................................................................………529-532