ΤΟΜΟΣ 16 (2002) σσ. 512

Βαγιακάκου Δικαίου, Μανιάται εις την Ολυμπίαν και Μεσσηνίαν και κυρίως εις

την πόλιν της Καλαμάτας…….............................................................................................…….5-66

Catlin Hector, Zeus Messapeus at Tsakona, Lakonia, Reconsidered…..........................………..67-107

Μπάνου Γεωργίου, Αρχαία ελληνική αστρονομία και Σπάρτη…….................................…..109-138

Δεπαστά Νικολάου, Παρατηρήσεις εις την στρατιωτικήν οργάνωσιν της

αρχαίας Σπάρτης……….....................................................................................................….139-157

Σακελλαρίου Αντωνίου, Ο Βαλέριος Μάξιμος και ο Λυκούργος…….........................…….159-162

Πίτσιου Θεοδώρου, Ανθρώπινες απολιθωμένες μορφές στο Απήδημα Λακωνίας.

Φυλετικαί σχέσεις και συστηματική ταξινόμηση…….......................................................….163-190

Θέμου Αθανασίου, Αρχαιότητες στην περιοχή του Βασσαρά και των Βεροίων…............….191-207

Ζάββου Ελένης, Η περιοχή των αρχαίων Βοιών: τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας ……209-227

Δημητροκάλλη Γεωργίου, Λακωνικοί λημνίσκοι...............................................……………229-248

Καπετανάκη Σταύρου, Η οικογένεια Δουράκη της Καστάνιας……..................................….249-312

Νικολάου Γεωργίου, Δημογραφικές και οικονομικές συνέπειες της κυριαρχίας των

Τουρκαλαβανών στα Βαρδουνοχώρια Λακωνίας την περίοδο της δεύτερης

Τουρκοκρατίας.........................................................................................................................316-366

Λουκάτου Σπύρου, Το χειρόγραφο «Συνοπτική περιγραφή της επαρχίας Μονεμβασίας

κατά χωρία και περιοχάς γενομένη κατά τούς 1828 κατά μήνα Οκτώβριον»

και η αξιολόγησή του……..................................................................................................…367-406

Καπετανάκη Σταύρου, Μπεηζαντές Κωνσταντίνος Τζανετάκης - Κουτήφαρης…................407-415

Σταθοπούλου - Καπετανάκη Δήμητρας, Δήμος Σπάρτης: Θνησιμότητα - πληθυσμιακή,

κοινωνική και οικονομική πορεία (1900-1960)..........................................................……….417-440

Δημητροκάλλη Γεωργίου, Η χρονολόγηση τριών ναών του Γερακίου…….......................…441-449

Βαγιακάκου Δικαίου, Γεώργιος Κλεομένους Μιχαήλος, ιατρός (1918-2001)….............…..451-455

Βαγιακάκου Δικαίου, Αθανασίου Φωτοπούλου, οι Γιατράκοι του 1821. Τόμος Α.

Ιστορικά, Αθήναι 2001, σσ. 489. Τόμος Β. Αρχείο Παναγιώτου Γιατράκου,

Αθήναι 2001, σσ. 471……….............................................................................................….457-460

Βαγιακάκου Δικαίου, Η συντριβή του Ιμβραήμ πασά κατά την απόβασίν του εις το

Διρόν της Μάνης κατά την 23 - 26 Ιουνίου 1826…..........................................................…..461-467

Βαγιακάκου Δικαίου, Προ του μαυσωλείου του Ηλία Μαυρομιχάλη εις τα Στύρα της

Ευβοίας την 8 Ιουλίου 2001……...................................................................................…….469-470

Βαγιακάκου Δικαίου, Προ των προτομών των Μακεδονομάχων Θεοδώρου

Μαντουβάλου (Καπετάν Ταϋγέτου), Νικολάου Μαντουβάλου (Καπετάν Νίκου της

Αγίας Μαρίνας) και Γεωργίου Φραγκογιάννη (καπετάν Γιώργη), Σάββατον 29

Σεπτεμβρίου 2001 εις Πάνω Μπουλαριούς Μέσα Μάνης……......................................……471-481

Μπελίτσου Θεόδωρου, Μια απόφαση του Ειρηνοδικείου Κάμπου (1840)......................…..483-492

Έκθεσις πεπραγμένων και οικονομικός απολογισμός των ετών 2000-2001….....................493-501

Διοικητικόν Συμβούλιον……....................................................................................................….502

Πίναξ εταίρων…….....................................................................................................……….503-507