ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ

Νικολούδη Νίκου, Η Μάνη επί των Παλαιολόγων 3-24
Νιαβή Παύλου, Η μεσαιωνική Λακωνία μέσα από αγιολογικά, κυρίως, κείμενα 25-42
Ουίτ Ρίτσαρντ, Οι εθνικές σχέσεις στην μεσαιωνική Λακωνία 43-69
Simpson Alicia J., Η αντίσταση στην λατινική προέλαση: Η περίπτωση της Μονεμβασιάς 71-93