ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα…...........................................................................................................................…..7-11

Προσφωνήσεις…................................................................................................................…….13-17

Βαγιακάκου Δικαίου, Η Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών και η Λακωνία…................................19-31

Βαγιακάκου Δικαίου, Τοπωνύμια των δήμων Φάριδος και Βρυσεών Λακωνίας…..............….35-88

Ραυτοπούλου Στέλλας, Η λατρεία του Διονύσου στη Σπάρτη και η Λακωνία……................. 89-122

Κοκκορού-Αλευρά Γεωργίας, Αρχαία λακωνική γλυπτική……............................................123-144

Γεωργιτσογιάννη Ευαγγελίας, Λεωνίδας Αρνιώτης………...............................................…145-168

Μαστραπά Αντωνίου, Η αρχαία Φάρις……........................................................................…169-177

Ντάρλα Ανδρέα, Η ανασκαφή του παλαιολιθικού σπηλαίου Καλαμάκια.

Τα νεώτερα δεδομένα….........................................................................................................179-209

Γιανννακοπούλου Ελένης, Περί τον «κομμέρκιον και την ταξίδευσιν της Μαΐνης».

Ανέκδοτα γαλλικά κείμενα για τη Μάνη……….....................................................................211-243

Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Επιθετική προσπάθεια Αιγυπτίων κατά της Μάνης

από κατεύθυνσι Παλαιοπαναγιά – Βασιλική….................................................................…..245-255

Λουκάτου Σπύρου, Πυιλλώνος Βοβλαίου – PuilloonBoblay: Σπάρτης τοπογραφία,

Απρίλιος 1830….................................................................................................................…257-269

Μπαλόγλου Χρήστου, Η δημοσιονομική πολιτική των Σπαρτιατών έναντι των Σαμίων

εξορίστων. Οικονομικών Β. II, 9 1347 b 16-19……....................................................……..271-277

Παπαδόπουλου Θωμά, Βάσανα προσφύγων Μανιατών στις νέες πατρίδες τους…...........…279-285

Φωτόπουλου Αθανασίου, Η δολοφονία του Παναγιώτη Κρεββατά……................................287-293

Μενενάκου Σοφίας, Εικονογραφικές παρατηρήσεις στον ναό της Παναγίας Εννιάμερης

στη Σκάλα Βαχού Μάνης……........................................................................................……295-321

Καλκάνη Γεωργίου, Περί των υδάτων της Λακωνικής, μετεωρικών, επιγείων,

υπογείων στην αρχαιότητα, σήμερα και στο μέλλον…….......................................................323-329

Κατσουλάκου Θεοδώρου, Οι Σαρακατσάνοι του Ταϋγέτου…..........................................….331-349

Αλεξάκη Ελευθερίου, Από τις κατούνες στην κοινότητα 

στην Ελαφόνησο της Λακωνίας. Μια εθνοϊστορική προσέγγιση…...................................….351-396

Βώρου Φανουρίου, Παρατηρήσεις του Αριστοτέλη (στα Πολιτικά του) για

την Λακεδαιμονίων πολιτεία, για το πολίτευμα της Σπάρτης…........................................….397-407

Μπελίτσου Θεοδώρου, Οι Μαντίνειες του 1700. Οικονομικά, κοινωνικά,

δημογραφικά και ονοματολογικά δεδομένα…....................................................................…409-433

Καπετανάκη Σταύρου, Απονομή δικαίου στη Μάνη από τοπική συνέλευση…......................435-443

Γαβαλά Πέπης, Γ.Α.Κ. – Αρχεία Λακωνίας. Πηγή έρευνας και μελέτης.

Το Μονοτάξιο Διδασκαλείο Σπάρτης……......................................................................……445-457

Τζινιέρη-Τζαννετάκου Ελένης, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης και Λακωνίας.

Δράσεις, προοπτικές……..................................................................................................….459-471

Το χρονικόν του συνεδρίου….................................................................................................473-478