ΤΟΜΟΣ 11 (1992) σσ. 702

Χαραλαμπάκη Χριστοφόρου, Αναδρομή στο γλωσσολογικό έργο του Δικαίου

Βαγιακάκου……….........................................................................................................................7-31

Δημάκη Παναγιώτη, Δικαστήρια και δικαζόμενοι στην κλασσική Σπάρτη….............................32-57

Δεληβορριά Αγγέλου, Εικονογραφικοί συσχετισμοί και νοηματικές συναρτήσεις

με αφορμή ένα πήλινο ειδώλιο της Αφροδίτης και κάποιες άλλες ελληνιστικές

παραστάσεις της θεάς…….................................................................................................……58-79

Δημητριάδη Γαβριήλ - Μιχαήλ, Η Άρτεμις Όρθια της Σπάρτης................................................80-92

Christien-Tregaro Jacqueline, Le mythe Spartiate: Essai en Historiographie...........................93-104

Γεωργουλάκη Ελένης, Ο Απόλλων και ο Υάκινθος στο Ιερό των Αμυκλών. Λατρεία -

Εικονογραφική απόδοση (13ος-16ος αι. π.Χ.). Αρχαιολογική τεκμηρίωση.............................105-140

Πίκουλα Γιάννη, Το ιερό στη Σέλα Ταϋγέτου..........................................................................141-146

Huxley George, Pausanias to Poseidon.....................................................................................147-149

ΜπιργαλιάΝικολάου, Τολακωνίζειν.........................................................................................150-160

Meletakos P., Idealisation du Mythe de Sparte.........................................................................161-176

Panagopoulos Andreas, Critical and Interpretative notes in Thucydides and Plato................177-187

Κισκύρα Δημητρίου, Γεωλογικές ματιές στον Ταΰγετο..........................................................188-198

Κουτσελίνη Α., Δρίτσα Κωνσταντίνου, Πιτσίου Θεοδώρου, Ιατροδικαστική

διερεύνηση του κρανίου ΛΑΟ/Σ2 από το Απήδημα Λακωνίας................................................199-208

Μανουσακά Μ., Το βυζαντινό εθνικό όνομα «Καππαδόκας» ως βαπτιστικό στη

βενετοκρατούμενη Κρήτη…….......................................................................................……209-214

Μηνά Κωνσταντίνου, Τοπωνύμια από τα μεσαιωνικά ελληνικά έγγραφα της Κάτω

Ιταλίας......................................................................................................................................215-229

Μενεκάκου Σοφίας, Η εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού (Ματθαίος 25, 35-36)

σε μεταβυζαντινούς ναούς της Μάνης………...................................................................….230-239

Διαμαντή Καλλιόπης, Βυζαντινά γλυπτά σε εκκλησίες του Νέου Μυστρά….................…..240-273

Βασιλικοπούλου Αγνής, Αξιολόγηση του Θουκυδίδη από τους βυζαντινούς λόγους…..…..274-285

Χατζηψάλτη Κωνσταντίνου, Βυζαντινά και κυπριακά του 10ου μ.Χ. αιώνα..........................286-298

BreuillotMartine, Το Κάστρο του Πασσαβά στον Μορέα. Τοπωνύμια και ιστορία...............299-312

Πανίτσα Κωνσταντίνου, Στρατολογία εθελοντών στην Ήπειρο στα τέλη του ΙΗ αιώνα

στην υπηρεσία του βασιλέως της Νεαπόλεως……..........................................................…..313-332

Μαλτέζου Χρύσας, ο Μανιάτης Λιμπεράκης φυλακισμένος στη φορτέτζα των

Κυθήρων (1676)……..........................................................................................................…333-346

Παπαδοπούλου Θωμά, Ταξίδι στην Ελλάδα Δημητρίου και Πατρικίου Στεφανόπολι

για τη νέα μετοίκηση Μανιατών στην Κορσική (1780)…….......................................………347-378

Τσουκνίδα Γεωργίου, Χρόνος εστί καιρών κύκλος………....................................................379-385

Οικονομόπουλου Χρήστου, Η συναισθηματική πλευρά της νηπιακής γλώσσας…...............386-398

Καραπατοσόγλου Κωνσταντίνου, Ανάλεκτα ετυμολογικά…............................................….399-412

Στρατηγέα-Κεφαληναίου Ευγενίας, Η Μάνη στο Οδοιπορικό του Hobhouse(1809-1810)…413-433

Γιανναροπούλου Ιωάννας, Αναφορά εις δύο Μεσσήνιους της Επαναστάσεως……........…..434-438

Κωνσταντινόπουλου Χρήστου, Άγνωστη διαμάχη Πετροπουλάκηδων και Λεωνίδα

Μαυρομιχάλη για την απόκτηση Εθνικού κτήματος……..............................................…….439-452

Νικολοπούλου Αγγελικής, Πελοποννήσιοι φοιτηταί της Φιλοσοφικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Αθηνών (1852/53-1862/63)…….............................................................…..453-469

Αλισανδράτου Γεωργίου. Ο Κώστας Πασαγιάννης ως βιογράφος του Ν. Κονεμένου

και του Λορέντζου Μαβίλη………….............................................................................……470-480

Βαγιακάκου Γεωργίου, Ανάπτυξη του νομού Λακωνίας……......................................……..481-522

Σταυρόπουλου Αριστοτέλους, Το πρώτο Πολεμικό Νοσοκομείο της Ελληνικής

Επαναστάσεως στον Μυστρά και ο χειρουργός Ηλίας Γιατράκος………..........................…523-548

Κουρινού - Πίκουλα Ελένης, Γυναικείο ρωμαϊκό πορτραίτο από τη Σπάρτη…...............…..549-554

Μοσχονά Ν., Παρουσία Ραγουσαίων στην Πελοπόννησο (13-15 αι.)……....................……555-569

Μοσχονά Παναγιώτας, Η Πελοπόννησος στο έργο του Κλαυδίου Πτολεμαίου…................570-580

Φωτόπουλου Αθανασίου, Στατιστικές ειδήσεις περί Αλαγονίας……..............................…..581-594

Ηλιόπουλου Κωνσταντίνου, Η Λακωνία εις τους Λατίνους συγγραφείς………...................595-641

Πετράκου Βασιλείου, Ο Παναγιώτης Σταματάκης ιδρύτης του Μουσείου της

Σπάρτης…................................................................................................................................642-650

Ηλιοπούλου Εδουάρδου, Φωτογραφικό Οδοιπορικό της Μάνης…..................................….651-668

Μπέλια Ελένης, Χρονικόν της επιδόσεως του «Θησαυρίσματος» εις τον Δίκαιον

Βαγιακάκον…….................................................................................................................…..669-683

Χαιρετιστήρια μηνύματα…................................................................................................….685-697