ΤΟΜΟΣ 21 (2015-2016) σσ. 498

Μνήμη Δικαίου Βαγιακάκου, Επικήδειοι λόγοι..……………………….....................…………9-25

Μελέτες

Γιαννόπουλου Σταύρου Δ., Η δίκη μεταξύ του Ζάρακα και της Επιδαύρου Λιμηράς….…….29-48

Αλεξάκη Ελευθέριου Π., Υακίνθια. Ιερός τόπος, μύθος και τελετουργία στις Αμύκλες

Λακωνίας. Μια ανθρωπολογική προσέγγιση………………………………………….......….49-78

Λαμπροπούλου Άννας, Η επισκοπή Λακεδαίμονος κατά την μεσοβυζαντινή περίοδο.

Από τον επίσκοπο Θεόκλητο στον Θεοδώρητο…………………………………….......…….79-98

Μπαλόγλου Χρήστου Π., Ο από Νικαίας καρδινάλιος Βησσαρίων και η Σπάρτη……..……99-115

Τσικνάκη Κώστα Γ., Ο μητροπολίτης Μονεμβασίας Μακάριος Μελισσηνός

(Μελισσουργός) στην Ιταλία το 1573…………………………………………………..….117-133

Τσέλιγκα-Αντουράκη Αγορίτσας, Εισαγωγή νέων εικονογραφικών στοιχείων στην

Παραβολή του Καλού Σαμαρείτη στο Καθολικό των Αγίων Τεσσαράκοντα

στα Χρύσαφα Λακωνίας, έργο του Γεωργίου Μόσχου (1620)……………………….……135-163

†Παπαδόπουλου Θωμᾶ Ι., Επιλογή αρχειακών εγγράφων αναφερομένων στην

εγκατάσταση (1676) και διαβίωση Μανιατών στην Κορσική και σε μέλη της εκεί

μανιάτικης οικογενείας των Στεφανοπουλαίων……….....................................................…165-239

Μακφαίηλ Ντόναλντ-Γεώργιου, Ο Αλέξανδρος Κουμουνδουράκης αθώος

ή ένοχος προδοσίας της Φιλικής Εταιρείας…………………………………………….…..241-250

Σύμμεικτα

Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Από το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων

Λακωνίας στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

2007-2013. Βυζαντινά μνημεία και μνημειακά σύνολα …………….……………………..253-276

Βιβλιοκρισίες

Κουγέα Σωκράτη, Η Μάνη στα Αρχεία της Βενετίας (1570-1572 & 1692-1699) και ο

ιππότης Λιμπέριος Γερακάρης (1689-1711). Συλλογή Σωκράτη Κουγέα –

Κωνσταντίνου Μέρτζιου, Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κρατους, 36,

Αθήνα 2011 (Ελευθέριος Π. Αλεξάκης)……………......................................................….279-281

Καπετανάκη Σταύρου Γ., Η Μάνη στη δεύτερη Τουρκοκρατία (1715-1821),

Αρεόπολη – Μάνη, Εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη, 2011 (Θεόδωρος Γ. Μπελίτσος)…….….282-286

Κατσουλάκου Θεοδώρου Σ. – Στούμπου Παναγιώτη Χ., Η Κουμουστά

της Λακεδαίμονος, Σπάρτη, Έκδ. Πολιτιστικός Σύλλογος Ξηροκαμπίου, 2012

(Θεόδωρος Γ. Μπελίτσος)…………………..............................................................……..287-291

Κάσση Κυριάκου Δ., Ελληνόβιβλος ή Ελλα(ν)διάς. ΒΙ΄. Τα παλαία του μ παλαίουνε.

Η προαιώνια μάχη του Καλού με το Κακό ή Χίλιες και δύο νύχτες με του Γέρου-

Στραβόγιαννη, Ταίναρο 2010 – Ελληνόβιβλος ή Ελλα(ν)διάς. ΒΙΒ΄. Μετά Χριστόν.

Ποίηση-Μυθολογία-Ιστορία, Ταίναρο 2012 (Ελευθέριος Π. Αλεξάκης)……………..……291-294

Καπετανάκη Σταύρου Γ., Οι Χρηστέοι του 1821 από τον Άγιο Δημήτριο Λεύκτρου,

Λακωνικαί Σπουδαί, Παράρτημα 19, Αθήναι 2015 (Ελευθέριος Π. Αλεξάκης)…………...294-296

Αρέσκουσα, τόμ. 3ος, Ιδιομορφή, Σπάρτη 2015 (Ελευθέριος Π. Αλεξάκης)………..…….296-298

Νεκρολογίες

Κατσουλάκου Θεοδώρου Σ., Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος (1935-2014)…………………..…301-306

Μπελίτσου Θεοδώρου Γ., Κωνσταντίνος Λ. Κοτσώνης (1918-2014)………………….…307-314

Παράρτημα

Πρακτικά Γ΄ Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών

(Τόριζα Λακωνίας 24-26 Σεπτεμβρίου 2010)

Μπάνου Αιμιλίας, Η λακωνική ενδοχώρα κατά τήν πρώιμη μυκηναϊκή εποχή:

Η μαρτυρία των ταφικών μνημείων………………………………………..................……317-329

Βαχαβιώλου Δημητρίου Θ., Νεώτερα στοιχεία για τους μητροπολίτες Λακεδαιμονίας

κατά την περίοδο 1760-1771 από τα Αρχεία του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακείου……..…331-346

Κατσουλάκου Θεοδώρου Σ., Το μοναστήρι της Παναγίας της Ελεούσας και

η περιοχήτης Παλιοπαναγιάς Λακεδαίμονος κατά τους χρόνους

της ξένης κυριαρχίας (1460-1821)........................................................................................347-371

Πλεμμένου Γιάννη, Ήρωες και ηρωίδες της αρχαίας Σπάρτης στην ευρωπαϊκή

δραματουργία (17ος-19ος αιώνας)……………………….......................................………347-406

Κατσουλάκου Δημητρίου Θ., Ο αγωνιστής της Επανάστασης Δημήτριος Κατσουλάκος...407-440

Κούρταλη Παναγιώτη Κ., Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Λεωνίδας Γ. Ροζάκης (1849-1894).......................................................................................441-461

Σταθοπούλου-Καπετανάκη Δήμητρας, Ιστορική και δημογραφική προσέγγιση

του εκλογικού πληθυσμού του Δήμου Οινούντος στα τέλη του 19ου αιώνα………...……463-482

Κουμουτσίδη Δημητρίου Σ., Η πορεία του Δήμου Φάριδος διαχρονικά………......………483-486

Διοικητικόν Συμβούλιον …………........................................................................................…..487

Πίναξ Εταίρων ……………..............................................................................................…489-494

Περιεχόμενα ………….....................................................................................................…495-498

ΤΟΜΟΣ 20 (2012) σσ. 532

Βαγιακάκου Δικαίου, Τζανετάκου Κώστα, Ελένη Δημ. Μπελιά. Βιογραφία…........................…9-18

Βαγιακάκου Δικαίου, Τα πικρά μοιρολόγια……….....................................................................19-29

Τζινιέρη - Τζανετάκου Ελένης, Βιβλιογραφία Μπελιά - Βαγιακάκου Ελένης……................…31-35

Βαγιακάκου Δικαίου, Η Ελένη στον κήπο μας στην Κοίτα………........................................….37-45

Επικήδειοι:

Μπεζαντάκου Νικολάου…………........................................................................................….45-46

Γαρδίκα - Κατσιαδάκη Ελένης……...............................................................................……….47-48

Κωνσταντινίδη Χαράς, Αποχαιρετηστήριον……...........................................................……….49-50

Βαγιακάκου Δικαίου, Μοιρολόι εις την γυναίκα μου…....................................................……..51-58

Βαγιακάκου Δικαίου, Παρόδιτα………..................................................................................……..59

Βαγιακάκου Δικαίου, Επιτάφιον………..................................................................................…….60

Συλλυπητήρια γράμματα και κείμενα δια τον θάνατον

της Ελένης Μπελιά - Βαγιακάκου…….................................................................................…61-910

Βαγιακάκου Δικαίου, Άλυκα και η περιβάλλουσα αυτά περιοχή…................................……..91-178

Γιαννόπουλου Σταύρου, Η χρηματοδότηση αθλητικών εκδηλώσεων στην

αρχαία Σπάρτη κατά τη ρωμαϊκή περίοδο……...............................................................……179-198

Παπαστύλου - Φίλιου Ζωής, Η «Υπερφρόνησις» του θανάτου στα Αποφθέγματα

Λακωνικά του Πλούταρχου……….....................................................................................…199-216

Μπαλόγλου Χρήστου, Το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη και η Λακωνία…....…217-230

Βαχαβιώλου Δημητρίου, Ανέκδοτο υπόμνημα εκλογής επισκόπου Έλους από το

Αρχειοφυλακείο του Οικομενικού Πατριαρχείου (1η Αυγούστου 1775)…......................…..231-246

Δεληγιάννη - Δώρη Ελένης, Κωνσταντινίδη Χαράς, Τοπίο και βυζαντινή κληρονομιά:

Η περίπτωσις της «Ομάδας Ν. Β Δρανδάκη» στην Επίδαυρο Λιμηρά….......................……247-276

Τσέλιγκα - Αντουράκη Αγορίτσας, Η απεικόνιση του συμβόλου του σκορπιού σε

παράσταση της μονής Αγίων Αναργύρων Πολυδρόσου Λακωνίας (1621), έργο του

Δημητρίου Κακαβά…….....................................................................................................…277-316

Staphanopoli Comnène Michel, Η εγκατάσταση των Μανιατών στην Κορσική..................….317-325

Κορινθίου Γιάννη, Υπόδουλος και Απόδημος Ελληνισμός κατά την Τουρκοκρατία.

Συγκοινωνούντα δοχεία και κοινό όραμα της ελευθερίας……….....................................… 327-346

Βαγιακάκου Δικαίου, Διάλεκτος, Διαλεκτικά κείμενα, Διαλεκτικοί περίπατοι…...................347-392        

Αλεξάκη Ελευθερίου, Ο κρυμμένος κώδικας. Αλβανοποίηση και αποαλβανοποίηση

στη ΒΑ Λακωνία (1400-2000)………..............................................................................…..393-446

Τσικνάκη Κώστα, Το φρούριο του Πόρτο Κάγιο στη Μάνη και η καταστροφή του

από τους Βενετούς το 1570…….....................................................................................……447-463

Τσικνάκη Κώστα, Η αντιπροσωπεία των κατοίκων της Μάνης στη Βενετία την άνοιξη

Του 1571. Σχόλια σε μια πληροφορία………….....................................................................465-470

Κατσαφάνα Δημήτρη: Έγγραφα από τη Ντόριζα και την Πολιάνα της περιόδου της

Τουρκοκρατίας……........................................................................................................…….471-480

Βαγιακάκου Δικαίου, Hector William Catling (1924-2013)……...................................………481-485

Βαγιακάκου Δικαίου, Γεώργιος Παναγιώτου Παπαδογεώργης………..............................….487-490

Ανδρεάκου Πέτρου, Βράβευσις Δικαίου Β. Βαγιακάκου…….............................................……..493

Τζανετάκου Κώστα, Ομιλία εις Αρεόπολιν………............................................................…495-506

Βαγιακάκου Δικαίου, Ομιλία εις την Πλατείαν Αρεοπόλεως……….................................…507-516

Έκθεσις Πεπραγμένων 2009 - 2010………..................................................................…….517-520

Διοικητικόν Συμβούλιον....………….....................................................................................521-522

Πίναξ Εταίρων….................................................................................................……………523-528

Περιεχόμενα……........................................................................................................………529-532

ΤΟΜΟΣ 17 (2007) σσ. 486

Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Ηλίας Πέτρου Μαυρομιχάλης ήρως Βαλτετσίου και

Στύρων Ευβοίας………............................................................................................................…7-78

Δεπάστα Νικολάου, Ο τραγικός βασιλεύς της Σπάρτης Κλεομένης ο Γ και η εν

Σελλασία μάχη………..........................................................................................................…79-122

Σακελλαρίου Αντωνίου, Λεωνίδης Αλεξανδρίδεω Σπαρτιάτης (Ηρόδ. 5, 41)…….......……123-133

Δημητροκάλλη Γεωργίου, Ο μαίανδρος σην Βυζαντινή Λακωνία……...........................…..135-161

Μενενάκου Σοφίας, Άγιος Σπυρίδων στους Μπουλαριούς Μάνης (1792). Παρατηρήσεις

στις επιγραφές, την αρχιτεκτονική και το εικονογραφικό πρόγραμμα…................................163-178

Νικολάου Γεωργίου, Η πειρατεία στη Μάνη τον 18ον αιώνα. Μια χαρακτηριστική

περίπτωση του 1776………................................................................................................…179-218

Βαγιακάκου Δικαίου, Γύρω στο Μοιρολόγι της Μέσα Μάνης…................................……...219-262

Stephanopoli de Comnène, Les Grecs Maniotes d’ Ajaccio en Floride, 1768 - 1783….............263-279

Καπετανάκη Στάυρου, Ο Παναγιώτης Μπενάκης και οι Μανιάτες……...........................…..281-287

Καπετανάκης Σοφίας, Τουρκικός εμπορικός αποκλεισμός της Μάνης……..................……289-291

Σταθοπούλου - Καπετανάκη Δήμητρας, Δήμος Σελλασίας: Διοικητική – πληθυσμιακή

εξέλιξη. Δήμαρχοι και δημοτικά έργα (1835-1912)……...................................................….293-341

Ροδίου Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Πιεράκος Μαυρομιχάλης….......................................343-347

Π.Μ., Πιεράκος Μαυρομιχάλης (Νικόλαος)….................................................................…..349-354

Βαγιακάκου Δικαίου, «Το φονικόν» ως διεγγύημα συμφιλιώσεως εις την Μάνην

μετά την Επανάστασιν του 1821. Η περίπτωσις του Νικόλαου Πιερράκου…...................….355-385

Βαγιακάκου Δικαίου, Νικολάου Π. Πιερράκου, Ανέκδοτος αυτόγραφος έκθεσις

1837 περί των αγώνων του κατά την επανάστασιν του 1821……....................................…..387-400

Νικολούδη Νίκου, Ιωάννης Πατσουράκος. Ένας αξιόλογος λόγιος της Μάνης…................401-416

Ακαδημία Αθηνών, Βραβεία…….............................................................................................…..419

α) Βραβείον εις την Εταιρείαν Λακωνικών Σπουδών…..............................................………421-422

β) Αργυρούν μετάλλιον εις τον Δικαίον Βαγιακάκον…....................................................…..423-425

Βαγιακάκου Δικαίου, Η θεμελίωσις του Γυμνασίου Αρεοπόλεως….....................................427-430

Βαγιακάκου Δικαίου, Δημήτρη Θ. Κατσουλάκου, Η νότια κοίλη Λακεδαίμων

και τα μοιρολόγια της…….................................................................................................….431-437

Βαγιακάκου Δικαίου, Μητροπολίτης Προκόπιος Μενούτης (1917-2003)…......................…439-443

Βαγιακάκου Δικαίου, Παύλος Γ. Μελάς, δικηγόρος (1921-2004)……..............................…444-447

Βαγιακάκου Δικαίου, Νικόλαος Β. Δρανδάκης, Ομότιμος καθηγητής

Πανεπιστημίου Αθηνών (1915-2004)….................................................................................448-463

Έκθεσις πεπραγμένων και οικονομικός απολογισμός των ετών 2002-2003…...............…..465-474

Διοικητικόν Συμβούλιον….....................................................................................................……475

Πίναξ Εταίρων…….........................................................................................................……477-481

Περιεχόμενα………........................................................................................................……483-486

ΤΟΜΟΣ 19 (2010) σσ. 600

Βαγιακάκου Δικαίου, Το αρχείον του Νικολάου Πιερράκου - Μαυρομιχάλη…..........................7-48

Παπαστύλου - Φίλιου Ζωής, Ο Σπαρτιατικός οίκος των Ευρυπωντιδών στον

Πολύβιο……...........................................................................................................................…49-66

Κατσουλάκου Δημητρίου, Η μάχη της Σελλασίας (222 π.Χ.) και οι παράγοντες

της ιστορικής εξέλιξης κατά τον Πολύβιο…...........................................................................…69-79

Γιαννόπουλου Σταύρου, Ένα τιμητικό αξίωμα του Κοινού των Λακεδαιμονίων/

Ελευθερολακώνων……......................................................................................................…….81-98

Σακελλαρίου Αντωνίου, Ταΰγετος……....................................................................................99-107

Μπάλογλου Χρήστου, Ο Λακωνικός τρόπος οικονομίας. Οικονομικών

Α VUm 1344 b30-31...............................................................................................................109-118

Βαγιακάκου Δικαίου, Ο Λακωνικός Σύνδεσμος: Η Λέσχη των Λακώνων και το

Ηρώον Βέργας……........................................................................................................…….119-160

Γιαννόπουλου Δημητρίου, Οι Έλληνες Μανιάτες του Αιακίου στην Φλώριδα στα

έτη 1758-1783………….........................................................................................................161-172

Χαραλαμπάκη Παντελή, Οι Δαιμονοϊωάννηδες (13ος-17ος αι.)…...................................…..173-218

Κατσάφανα Δημήτρη, Ο κτητορικός κώδικας της Ι. Μονής της Γόλας….....................…….219-278

Βαχαβιώλου Δημήτρη, Μητροπολίτες Λακεδαιμονίας κατά την Ενετοκρατία

(1685-1715). Παλαιά και νεώτερα δεδομένα……......................................................………279-300

Λουκάτου Σπύρου, Ο αντίκτυπος της πτώσεως του Μεσολογγίου στη Μάνη….............…..301-312

Καπετανάκη Σταύρου, Βασίλειος Πολιτάκος. Ένας αγωνιστής του 1821 από

την Τσεροβά…........................................................................................................................313-331

Κατσουγκράκη Γιάννας, Γιάννης Θεοφίλης. Ένας λαϊκός ζωγράφος

από το Βασσαρά Λακωνίας…….........................................................................................…333-347

Κούρταλη Παναγιώτη, Άγης Πασαγιάννης (1880-1899). Μια ποιητική καρδιά,

που σταμάτησε νωρίς……..............................................................................................……349-361

Σκάγκου Νεκτάριου, Νέα στοιχεία για την οικογένεια Βενετζιανάκη της

Καστανιάς - Καστάνιτσας στην Έξω Μάνη……..............................................................…..363-396

Βαγιακάκου Δικαίου, Τα μανιάτικα μοιρολόγια του πολέμου……....................................….397-408

Χαραμή Γεωργίου, Ευριβιάδης «Μένομεν»…...............................................................…….409-428

StefanopolideComnèneMichel, Η στρατιωτική δραστηριότητα των Μανιατών

στην Κορσική 1731-1830…..........................................................................................…….429-464

Βαγιακάκου Δικαίου, Δημητρίου Π. Χαραμή, Χαραμής: Η διαδρομή

ενός επωνύμου…....................................................................................................................465-522

Βαγιακάκου Δικαίου, Γεώργιος Ν. Δημητροκάλλης (1933-2005)…….............................….523-530

Βαγιακάκου Δικαίου, Δωρή Ελένης, Κατσαρού Βασίλη, Κωνσταντινίδη Χαράς

(ομιλίαι), Μνήμη Νικολάου Β. Δρανδάκη……...................................................................…531-554

Δήμος Σπάρτης, Διεθνές επιστημονικό συνέδριο Σπάρτης……......................................…..557-562

Απονομή τιμητικής διακρίσεως μετά μεταλλίου εις Δίκαιον Β. Βαγιακάκον…….............…563-566

Ακαδημία Αθηνών, Βραβείον εις Michel Stephanopoli de Comnène………........................…567-572

Πεπραγμένα των ετών 2006 - 2009…………...................................................................….573-584

Μπέλια Ελένης, Οικονομικός απολογισμός των ετών 2006 - 2009..........................……… 585-588

Διοικητικόν Συμβούλιον ……............................................................................................….589-590

Πίναξ Εταίρων ……………....................................................................................................591-596

Περιεχόμενα …….........................................................................................................……..597-600

ΤΟΜΟΣ 16 (2002) σσ. 512

Βαγιακάκου Δικαίου, Μανιάται εις την Ολυμπίαν και Μεσσηνίαν και κυρίως εις

την πόλιν της Καλαμάτας…….............................................................................................…….5-66

Catlin Hector, Zeus Messapeus at Tsakona, Lakonia, Reconsidered…..........................………..67-107

Μπάνου Γεωργίου, Αρχαία ελληνική αστρονομία και Σπάρτη…….................................…..109-138

Δεπαστά Νικολάου, Παρατηρήσεις εις την στρατιωτικήν οργάνωσιν της

αρχαίας Σπάρτης……….....................................................................................................….139-157

Σακελλαρίου Αντωνίου, Ο Βαλέριος Μάξιμος και ο Λυκούργος…….........................…….159-162

Πίτσιου Θεοδώρου, Ανθρώπινες απολιθωμένες μορφές στο Απήδημα Λακωνίας.

Φυλετικαί σχέσεις και συστηματική ταξινόμηση…….......................................................….163-190

Θέμου Αθανασίου, Αρχαιότητες στην περιοχή του Βασσαρά και των Βεροίων…............….191-207

Ζάββου Ελένης, Η περιοχή των αρχαίων Βοιών: τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας ……209-227

Δημητροκάλλη Γεωργίου, Λακωνικοί λημνίσκοι...............................................……………229-248

Καπετανάκη Σταύρου, Η οικογένεια Δουράκη της Καστάνιας……..................................….249-312

Νικολάου Γεωργίου, Δημογραφικές και οικονομικές συνέπειες της κυριαρχίας των

Τουρκαλαβανών στα Βαρδουνοχώρια Λακωνίας την περίοδο της δεύτερης

Τουρκοκρατίας.........................................................................................................................316-366

Λουκάτου Σπύρου, Το χειρόγραφο «Συνοπτική περιγραφή της επαρχίας Μονεμβασίας

κατά χωρία και περιοχάς γενομένη κατά τούς 1828 κατά μήνα Οκτώβριον»

και η αξιολόγησή του……..................................................................................................…367-406

Καπετανάκη Σταύρου, Μπεηζαντές Κωνσταντίνος Τζανετάκης - Κουτήφαρης…................407-415

Σταθοπούλου - Καπετανάκη Δήμητρας, Δήμος Σπάρτης: Θνησιμότητα - πληθυσμιακή,

κοινωνική και οικονομική πορεία (1900-1960)..........................................................……….417-440

Δημητροκάλλη Γεωργίου, Η χρονολόγηση τριών ναών του Γερακίου…….......................…441-449

Βαγιακάκου Δικαίου, Γεώργιος Κλεομένους Μιχαήλος, ιατρός (1918-2001)….............…..451-455

Βαγιακάκου Δικαίου, Αθανασίου Φωτοπούλου, οι Γιατράκοι του 1821. Τόμος Α.

Ιστορικά, Αθήναι 2001, σσ. 489. Τόμος Β. Αρχείο Παναγιώτου Γιατράκου,

Αθήναι 2001, σσ. 471……….............................................................................................….457-460

Βαγιακάκου Δικαίου, Η συντριβή του Ιμβραήμ πασά κατά την απόβασίν του εις το

Διρόν της Μάνης κατά την 23 - 26 Ιουνίου 1826…..........................................................…..461-467

Βαγιακάκου Δικαίου, Προ του μαυσωλείου του Ηλία Μαυρομιχάλη εις τα Στύρα της

Ευβοίας την 8 Ιουλίου 2001……...................................................................................…….469-470

Βαγιακάκου Δικαίου, Προ των προτομών των Μακεδονομάχων Θεοδώρου

Μαντουβάλου (Καπετάν Ταϋγέτου), Νικολάου Μαντουβάλου (Καπετάν Νίκου της

Αγίας Μαρίνας) και Γεωργίου Φραγκογιάννη (καπετάν Γιώργη), Σάββατον 29

Σεπτεμβρίου 2001 εις Πάνω Μπουλαριούς Μέσα Μάνης……......................................……471-481

Μπελίτσου Θεόδωρου, Μια απόφαση του Ειρηνοδικείου Κάμπου (1840)......................…..483-492

Έκθεσις πεπραγμένων και οικονομικός απολογισμός των ετών 2000-2001….....................493-501

Διοικητικόν Συμβούλιον……....................................................................................................….502

Πίναξ εταίρων…….....................................................................................................……….503-507